Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Rekneskap og årsmelding 2013

21/11/2013 · arrangement og informasjon

I innkallinga til årsmøtet vart det skrive at desse skulle leggast ut på verdsvevsida til laget før årsmøtet.

20131121 Rekneskap 2013. Dagbok

20131121 Rekneskap 2013. Samandrag

20131121 Rekneskap 2013. Diverse

20131121 besøk Rekneskap 2013. Vennskap Jeriko – Lærdal.

20131121 Årsmeldinga 2013

 

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Årsmøte tysdag 26.november kl 19.00

16/11/2013 · arrangement og informasjon

Medlemmer og andre interesserte
er hjarteleg velkomne
til årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal
på møterommet på rådhuset tysdag 26. november kl. 19.00

Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5.Drøfting av arbeidsplan for 2014 (inkl. planar for ein ny tur til Jeriko)
6.Innkomne forslag
7.Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd og revisor

Saker til årsmøtet må vera innkomne til styret innan 22. november.

Det blir enkel servering.
Alle er hjarteleg velkomne!

Helsing
styret i Vennskap Jeriko – Lærdal
v. Anna J. Avdem (leiar)

NB: Årsmelding og rekneskap 2013 blir lagt ut her på heimesida vår omlag 20. november.

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Lærdal kafe på Al-Quds University campus

15/11/2013 · arrangement og informasjon

Studentkafeen fleire har vore innom på Al-Quds universitetet i Aust-Jerusalem har endra namn.
No er den driven av Issa.

Artikkelen og bileta til Jamal Musa : Issa – Laerdal at Palestine

20131017 Lærdal kafe Issa 2

20131017 Lærdal kafe 7

20131017 Lærdal kafe 2

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Biletheftet – Under same himmel

22/07/2013 · arrangement og informasjon

Den offisielle venskapsavtalen mellom Jeriko og Lærdal vart underskriven i Kvammegården 20.juni 1998.

Vennskap Jeriko-Lærdal markerer 15-års jubileet med eit bilethefte.

Biletheftet har naturlegvis arabisk og nynorsk tekst og har eit bittelite utval av bilete frå starten med reisa til formannskapet i 1987. Bileta er knytt saman i ulike tema.
Biletheftet er for sal i erikobui, prisen er 100 kroner.

Jerikobui – i år plassert i Ulviksbui – ei av dei tre velkjende buene i Øyragata.
Jerikobui er open laurdagane i sommar.
Portrettparutstillinga heng i Jerikobui.

Dersom du ynskjer å tinge eitt eller fleire eksemplar send ein epost til Bente på opsvik@gmail.com

Elles for spørsmål knytt til Jerikobui, ta kontakt med Bente.

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Jerikanarane er komne

13/06/2013 · arrangement og informasjon

Med eit par-tre timars forseinking kom jerikanarane til Lærdal i går kveld.

Det vart pizza og tidleg til sengs for å ta innatt noko av den manglande nattesvevnen på flyreisa.

Dei var budd på at det vert eit hardt program for alle – dei vil oppleve mest mogeleg før dei tek bussen attende mot Oslo og Gardermoen på måndagsmorgonen.
No deltek dei på det offisielle besøket på Rådhuset, etterpå går dei til skulen og barnehagen på Lærdalsøyri og så er det Villakssenteret før det vert litt kvild, Vindhellavegen og kveldssete og mimrekveld med dei som var til Jeriko 2012.

Deler av gruppa på reisa til Lærdal i går kveld, Wiam sitt bilete.

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Program for Jerikobesøket 12.-18.juni 2013

11/06/2013 · arrangement og informasjon

 PROGRAM FOR JERIKOBESØKET 12.-18. JUNI 2013

[Les meir →]

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Porten sine artiklar frå Jeriko2012

19/11/2012 · arrangement og informasjon

 Ny tur til venskapsbyen 4.november

Blir godt mottekne i venskapsbyen 6.november

Reisebrev nummer 2     12.november

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev nummer to frå Jeriko

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nummer to frå Jeriko

– No er me alle saman komne trygt heim etter nær ei veke i Jeriko. Me sit alle saman attende med gode og sterke opplevingar etter dagar med store kontrastar, seier Anna Gjesdal, Maritha Tønjum Skjerdal, Tor Sælthun og Helge Evensen Bjørkum.

Flaut med boss og lort

– Etter ein fin og heit busstur søndag morgon, tok me turen til byen Nablus. Gamlebyen var fylt med butikkar av alle slag. I butikkane var høner og sauer, daude som levande, blanda med brukthandlarar, slaktarar og andre kjøpmenn. Det flaut av boss og lort, og det tyrkiske badet me besøkte vart ei varierande oppleving. Dei hygieniske tilhøva kan ein trygt sei at skilde seg frå den norske standarden. Me var alle ganske einige om at ein kanskje bør ta med representantar frå SIMAS på neste venskapstur.

På kvelden reiste me tilbake mot Jeriko for å besøke garden til Abu Sultan. Men før me kom så langt måtte me gjennom eit checkpoint der israelske soldatar med store maskingevær sjekka passa til alle som skulle forbi. Men forbi kom me, og garden til Sultan var imponerande. Sauer, geiter, ender og høner var berre noko av dyra dei hadde i tillegg til grønsaksproduksjon. Med tre koner og ei rekke born vart me imponerte over den store gjestfriheita dei synte ved å ta imot 26 sogningar på kaffibesøk og omsyning.

Deler byen i to

Måndagen gjekk turen til Abu Dis. Der såg me den store muren som deler byen i to. Det var ei sterk oppleving å høyra Issa Arikat fortelje historia om bror sin som fekk kreft i ein alder av 25 år. Han var uheldig og budde på feil side av byen, slik at han ikkje kunne nytte seg av sjukehuset som låg mindre enn to kilometer unna. I staden måtte han reise til sjukehus i Jordan, og med grensekryssing og checkpoints var ikkje det berre enkelt.

Issa var på sjukehuset med bror sin den siste tida han levde, og på grunn av grensekontrollen kunne han ikkje reise heim på besøk. I mellomtida hadde han fått ein son heime, men for Issa var det viktigare å støtte bror sin den siste tida. Han fekk difor ikkje helse på son sin for fyrste gong før han var to månadar gamal. Dette var ei trist og rørande historie som verkeleg fekk oss til å innsjå kor komplisert eit liv i Palestina kan vere.

Vidare for turen til Betlehem. Der såg me blant anna fødselskyrkja og fekk gått gjennom ei typisk Palestinsk handlegate. Betlehem stod for oss fram som ein mykje ryddigare og reinare by, og var utelukkande ei hyggjeleg oppleving. Særskild stas var det å få kjøpe julekrybber frå staden der Jesus var fødd.

På vegen heim til Jeriko reiste me også innom byen Hebron. Her var nesten 400 butikkar stengd av Israelarane, og 500 Israelarar hadde okkupert mange av husa til den opprinnelege befolkninga i byen. Dei fortalde oss om korleis Israelarane oppførte seg mot den opprinnelege befolkninga. I gatene var det sett opp presenningar som tak, fordi Israelarane som bur i dei øvste etasjane kastar boset ned på seljarane på gata. Me forstod fyrst ikkje korleis 500 Israelarar kunne handtera over ein halv million Palestinarar, som det faktisk bur i byen, på denne måten. Men med forstod det raskt når dei hadde over 3000 soldatar som beskytta dei.

Skulebesøk

Tysdagen gjekk med på Terra Santa School i Jeriko. På grunn av streik kunne me ikkje besøka den offentlege skulen i byen, og ein kristen privatskule som Terra Santa vart då eit godt alternativ. Me framførte ein kort presentasjon av Norge og Lærdal, og fekk deretter omvising og snakka med mange av elevane på skulen. Særskild stas var det å få vera med på fotballkamp, Lærdal-Jeriko. Men me må dessverre meddela at Jeriko vant, overlegent!

Onsdagen var det tid for heimreise, og etter nesten tre timar tryggleikskontroll på Ben Gurion airport i Tel Aviv, tok me turen via Wien og til Oslo. I bussen på vegen heim var det tid for refleksjonar, og me var einige om at me hadde hatt ein flott og lærerik tur. Me opplevde store kontrastar, og hadde både gode og skremmande opplevingar.

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – gatelangs i den heilage byen

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr 6

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – Grenser

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr 5

→ Ingen kommentararMerkelappar: