Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Biletheftet – Under same himmel

22/07/2013 · Ingen kommentarar · arrangement og informasjon

Den offisielle venskapsavtalen mellom Jeriko og Lærdal vart underskriven i Kvammegården 20.juni 1998.

Vennskap Jeriko-Lærdal markerer 15-års jubileet med eit bilethefte.

Biletheftet har naturlegvis arabisk og nynorsk tekst og har eit bittelite utval av bilete frå starten med reisa til formannskapet i 1987. Bileta er knytt saman i ulike tema.
Biletheftet er for sal i erikobui, prisen er 100 kroner.

Jerikobui – i år plassert i Ulviksbui – ei av dei tre velkjende buene i Øyragata.
Jerikobui er open laurdagane i sommar.
Portrettparutstillinga heng i Jerikobui.

Dersom du ynskjer å tinge eitt eller fleire eksemplar send ein epost til Bente på opsvik@gmail.com

Elles for spørsmål knytt til Jerikobui, ta kontakt med Bente.

Merkelappar:

Ingen svar så langt ↓

  • Ingen kommentarar enno, legg gjerne igjen ein.

Leave a Comment