Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Årsmøte tysdag 26.november kl 19.00

16/11/2013 · Ingen kommentarar · arrangement og informasjon

Medlemmer og andre interesserte
er hjarteleg velkomne
til årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal
på møterommet på rådhuset tysdag 26. november kl. 19.00

Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5.Drøfting av arbeidsplan for 2014 (inkl. planar for ein ny tur til Jeriko)
6.Innkomne forslag
7.Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd og revisor

Saker til årsmøtet må vera innkomne til styret innan 22. november.

Det blir enkel servering.
Alle er hjarteleg velkomne!

Helsing
styret i Vennskap Jeriko – Lærdal
v. Anna J. Avdem (leiar)

NB: Årsmelding og rekneskap 2013 blir lagt ut her på heimesida vår omlag 20. november.

Merkelappar:

Ingen svar så langt ↓

  • Ingen kommentarar enno, legg gjerne igjen ein.

Leave a Comment