Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries Tagged as 'arrangement og informasjon'

Ny tur til Jeriko i november – feirar 20 års venskap!

May 10th, 2017 · No Comments · arrangement og informasjon

I 1997 reiste formannskapet i Lærdal til Jeriko, verdas eldste by.
Der møtte dei kommunestyret og fekk ei avklaring om at arbeidet med venskapsavtale skulle halde fram.

Informasjonen om turen på Lærdal kommune si verdsvevside!
Påmeldingsfrist 20.juni til
Lasse Sælthun 91 18 16 05 eller seltun@online.no
eller Anna J. Avdem 47 64 25 32 eller anna@avdem.no
Ynskjer du meir informasjon, må du også […]

[Read more →]

Tags:

Jerikokveld og årsmøte 2015

January 30th, 2016 · No Comments · arrangement og informasjon

Årsmøte og Jerikokveld med bilete og forteljingar frå skulebesøka i 2015
vert halde på Doktorheimen torsdag 4.februar
19.00 Årsmøtet
20.00 Jerikokvelden
Hjarteleg velkomne

[Read more →]

Tags:

Årsmelding 2015

January 30th, 2016 · No Comments · arrangement og informasjon

ÅRSMELDING 2015
VENNSKAP JERIKO-LÆRDAL
Styret for Vennskap Jeriko – Lærdal har i 2015 hatt følgjande medlemmar:
Anna Jorunn Avdem (leiar) vara: Kristin Bolstad
Anna Gjesdal (nestleiar) vara: Bente O. Opsvik
Berit Kaardal (kasserar) vara: Margunn Thue
Jan Geir Solheim (ordførar, styremedlem) vara: Geir Øverland / Trond Øien Einemo
Guro Eri Jakobsen (skrivar) vara: Bente Øien Hauge / Aud Irene Ramshus
Jan Geir Solheim […]

[Read more →]

Tags:

Lærarvitjing frå Jeriko!

February 9th, 2015 · No Comments · arrangement og informasjon

Lærarne Samar, Lana og Amal på Sanden Pensjonat. Foto: Ingebjørg Voll
Dei hadde ei strabasiøs reise til Lærdal!
Flyet gjekk frå Amman grytidleg laurdag klokka 3.
Det tok ei stund å kome seg gjennom passkontrollen på føremiddagen.
Sjåføren frå Gardermoen fekk ordna opp i problema, men av same årsak rakk ikkje Tyinkrysset før det kun var tungtrafikk som fekk køyre […]

[Read more →]

Tags:

Gledeleg melding: Jerikobesøk!

February 2nd, 2015 · No Comments · arrangement og informasjon

Laurdag 7. februar kjem dei tre lærarane frå Jeriko som vi har invitert til Lærdal. Dei heiter Samar, Amal og Lana, og dei skal vera i Lærdal ei knapp veke, fram til fredag 13. februar. På heimvegen skal dei stoppa i vel eit døgn i Oslo.
Føremålet med turen er fyrst og fremst å besøkja skulane […]

[Read more →]

Tags:

Jeriko-kveld og årsmøte

November 27th, 2014 · No Comments · arrangement og informasjon

Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket

Rådhuset 29. november
Årsmøte i Vennskap Jeriko-Lærdal kl. 17.30
Jeriko-kveld med bilete og forteljingar frå Jeriko2014 kl.18.30
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka.
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Drøfting av arbeidsplan for 2015
6. Innkomne forslag
7. Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd og […]

[Read more →]

Tags:

Ny Jeriko-tur i oktober!

February 23rd, 2014 · No Comments · arrangement og informasjon

 
Vil du ha eit minne for livet? Bli med på tur til Jeriko!
Vi planlegg ny tur til vennskapsbyen vår i oktober, og også denne gongen opnar vi for at alle interesserte kan bli med på ein heilt spesiell ferietur. Reisedatoane er ikkje heilt fastlagde, men vi satsar på veke 41, haustferien, og reknar med å […]

[Read more →]

Tags:

Rekneskap og årsmelding 2013

November 21st, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

I innkallinga til årsmøtet vart det skrive at desse skulle leggast ut på verdsvevsida til laget før årsmøtet.
20131121 Rekneskap 2013. Dagbok
20131121 Rekneskap 2013. Samandrag
20131121 Rekneskap 2013. Diverse
20131121 besøk Rekneskap 2013. Vennskap Jeriko – Lærdal.
20131121 Årsmeldinga 2013
 

[Read more →]

Tags:

Årsmøte tysdag 26.november kl 19.00

November 16th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Medlemmer og andre interesserte
er hjarteleg velkomne
til årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal
på møterommet på rådhuset tysdag 26. november kl. 19.00
Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5.Drøfting av arbeidsplan for 2014 (inkl. planar for ein ny tur til Jeriko)
6.Innkomne forslag
7.Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd […]

[Read more →]

Tags:

Lærdal kafe på Al-Quds University campus

November 15th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Studentkafeen fleire har vore innom på Al-Quds universitetet i Aust-Jerusalem har endra namn.
No er den driven av Issa.
Artikkelen og bileta til Jamal Musa : Issa – Laerdal at Palestine

[Read more →]

Tags: