Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Kontaktinformasjon

Vennskap Jeriko-Lærdal
Leiar Anna Jorunn Avdem
6887 Lærdal

For informasjon om komande reise til Jeriko bruk
epost til Lasse Sælthun seltun@online.no – eller mobil 91 18 16 05 eller

Anna J. Avdem anna@avdem.no eller mobil 47 64 25 32

 

VJL vart stifta 6.april 2000, har omlag 100 medlemmer og er medlem av organisasjonen Vennskap Nord-Sør.
VJL er ein partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon som byggjer på intensjonane i vennskapsavtalen.

Vennskapsavtalen vart underskriven 20.juni 1998 av ordførarane Abed Al-Karim Sidr og Hans A. Tønjum.
To av styremedlemene er innvalde frå kommunen, dei tre andre frå medlemsorganisasjonen.
VJL driv Jerikobui under Lærdalsmarknadane.

Enkeltpersonar, lag, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan melda seg som medlemmer av Vennskap Jeriko – Lærdal.
Medlemskontingent: einskildmedlemmer vaksne kr 150, barn kr 25, verksemder/institusjonar kr 150.
Bankgiro 3838.13.52398.

VJL informerer i Helg&Kvardag, i lokalmedia, hjå Lærdal kommune  – og no også med eigen tråd i verdsveven!

På Fjesboki, eller Facebook er laget søkbart på Vennskap jeriko Lærdal.

Det nye styret – enno ikkje konstituert:
Anna J. Avdem leiar
Jan Geir Solheim nestleiar
Berit Kaardal kasserar
Guro Eri Jakobsen skrivar

No Comments

Ingen svar så langt ↓

  • Ingen kommentarar enno, legg gjerne igjen ein.

Leave a Comment