Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries Tagged as 'arrangement og informasjon'

Gledeleg melding: Jerikobesøk!

February 2nd, 2015 · No Comments · arrangement og informasjon

Laurdag 7. februar kjem dei tre lærarane frå Jeriko som vi har invitert til Lærdal. Dei heiter Samar, Amal og Lana, og dei skal vera i Lærdal ei knapp veke, fram til fredag 13. februar. På heimvegen skal dei stoppa i vel eit døgn i Oslo.
Føremålet med turen er fyrst og fremst å besøkja skulane […]

[Read more →]

Tags:

Jeriko-kveld og årsmøte

November 27th, 2014 · No Comments · arrangement og informasjon

Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket

Rådhuset 29. november
Årsmøte i Vennskap Jeriko-Lærdal kl. 17.30
Jeriko-kveld med bilete og forteljingar frå Jeriko2014 kl.18.30
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka.
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Drøfting av arbeidsplan for 2015
6. Innkomne forslag
7. Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd og […]

[Read more →]

Tags:

Ny Jeriko-tur i oktober!

February 23rd, 2014 · No Comments · arrangement og informasjon

 
Vil du ha eit minne for livet? Bli med på tur til Jeriko!
Vi planlegg ny tur til vennskapsbyen vår i oktober, og også denne gongen opnar vi for at alle interesserte kan bli med på ein heilt spesiell ferietur. Reisedatoane er ikkje heilt fastlagde, men vi satsar på veke 41, haustferien, og reknar med å […]

[Read more →]

Tags:

Rekneskap og årsmelding 2013

November 21st, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

I innkallinga til årsmøtet vart det skrive at desse skulle leggast ut på verdsvevsida til laget før årsmøtet.
20131121 Rekneskap 2013. Dagbok
20131121 Rekneskap 2013. Samandrag
20131121 Rekneskap 2013. Diverse
20131121 besøk Rekneskap 2013. Vennskap Jeriko – Lærdal.
20131121 Årsmeldinga 2013
 

[Read more →]

Tags:

Årsmøte tysdag 26.november kl 19.00

November 16th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Medlemmer og andre interesserte
er hjarteleg velkomne
til årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal
på møterommet på rådhuset tysdag 26. november kl. 19.00
Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5.Drøfting av arbeidsplan for 2014 (inkl. planar for ein ny tur til Jeriko)
6.Innkomne forslag
7.Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd […]

[Read more →]

Tags:

Lærdal kafe på Al-Quds University campus

November 15th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Studentkafeen fleire har vore innom på Al-Quds universitetet i Aust-Jerusalem har endra namn.
No er den driven av Issa.
Artikkelen og bileta til Jamal Musa : Issa – Laerdal at Palestine

[Read more →]

Tags:

Biletheftet – Under same himmel

July 22nd, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Den offisielle venskapsavtalen mellom Jeriko og Lærdal vart underskriven i Kvammegården 20.juni 1998.
Vennskap Jeriko-Lærdal markerer 15-års jubileet med eit bilethefte.
Biletheftet har naturlegvis arabisk og nynorsk tekst og har eit bittelite utval av bilete frå starten med reisa til formannskapet i 1987. Bileta er knytt saman i ulike tema.
Biletheftet er for sal i erikobui, prisen er 100 kroner.
Jerikobui – […]

[Read more →]

Tags:

Jerikanarane er komne

June 13th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Med eit par-tre timars forseinking kom jerikanarane til Lærdal i går kveld.
Det vart pizza og tidleg til sengs for å ta innatt noko av den manglande nattesvevnen på flyreisa.
Dei var budd på at det vert eit hardt program for alle – dei vil oppleve mest mogeleg før dei tek bussen attende mot Oslo og Gardermoen […]

[Read more →]

Tags:

Program for Jerikobesøket 12.-18.juni 2013

June 11th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

 PROGRAM FOR JERIKOBESØKET 12.-18. JUNI 2013

 

DAG
KL.
AKTIVITET
 

Onsdag 12.6
09.25ca 17/18ca 19.00
* Landar på Gardermoen, blir henta av Jan G. Solheim og   Lasse Sælthun. * Kjem til Lærdal.* Pizza på Kvammes i lag med lærdøler.

Torsdag 13.6
08.3009.00-10.1510.45- ca 1515.30
ca 17.00
18.00
* Sayel reiser til Førde,    til møte med Førdefestivalen kl. 11.* Dei andre: Møte på rådhuset med […]

[Read more →]

Tags:

Porten sine artiklar frå Jeriko2012

November 19th, 2012 · No Comments · arrangement og informasjon

 Ny tur til venskapsbyen 4.november
Blir godt mottekne i venskapsbyen 6.november
Reisebrev nummer 2     12.november

[Read more →]

Tags: