Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Mimrekveld for jerikofararar

November 23rd, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

torsdag 25.november kl.19.00
– etter årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal, som startar kl. 18.00!
Vi startar mimrekvelden med lysbildekåseri frå Jerikoturen ved Lars Øyvind Vikesland og Ove Feidje. På denne delen av programmet vert også årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal invitert.
Etterpå:
– Oppsummering av turen: Økonomi og evaluering, ved Lasse Sælthun
– Drøftingar og meir […]

[Read more →]

Tags:

Årsmøte på Håbakken

November 23rd, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

ÅRSMØTE I VENNSKAP JERIKO – LÆRDAL
torsdag 25. november kl. 18.00-20.00 på Håbakken kro
Sakliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
Årsmelding
Rekneskap
Budsjett og arbeidsplan 2011
Innkomne forslag
Medlemskontingent
Val av styre, leiar, valnemnd og revisor
Saker til årsmøtet må vera innkomne til styret innan 23. november.
Etter dei formelle årsmøtesakene […]

[Read more →]

Tags: