Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries from November 2010

Jerikobui

November 27th, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

Jerikobui open adventslaurdagane 27.11, 4.12, 11.12 10-16.00
og adventssøndag 28.11. 14-18.00
I år som i fjor deltek Jerikobui på julemarknad på “Gamle Kiwi”, – det betyr Øyraplassen 5!
(Lindstrøm Hotel har Øyrapl. 3 og Lærdal rådhus har adresse Øyrapl 7.)
Varer frå Al Quds i Oslo.
Elles på Gamle Kiwi har Lærdal husflidslag sal av av varer og julekaker!
– og […]

[Read more →]

Tags:

Mimrekveld for jerikofararar

November 23rd, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

torsdag 25.november kl.19.00
– etter årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal, som startar kl. 18.00!
Vi startar mimrekvelden med lysbildekåseri frå Jerikoturen ved Lars Øyvind Vikesland og Ove Feidje. På denne delen av programmet vert også årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal invitert.
Etterpå:
– Oppsummering av turen: Økonomi og evaluering, ved Lasse Sælthun
– Drøftingar og meir […]

[Read more →]

Tags:

Årsmøte på Håbakken

November 23rd, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

ÅRSMØTE I VENNSKAP JERIKO – LÆRDAL
torsdag 25. november kl. 18.00-20.00 på Håbakken kro
Sakliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
Årsmelding
Rekneskap
Budsjett og arbeidsplan 2011
Innkomne forslag
Medlemskontingent
Val av styre, leiar, valnemnd og revisor
Saker til årsmøtet må vera innkomne til styret innan 23. november.
Etter dei formelle årsmøtesakene […]

[Read more →]

Tags: