Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Porten sine artiklar frå Jeriko2012

19/11/2012 · arrangement og informasjon

 Ny tur til venskapsbyen 4.november

Blir godt mottekne i venskapsbyen 6.november

Reisebrev nummer 2     12.november

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev nummer to frå Jeriko

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nummer to frå Jeriko

– No er me alle saman komne trygt heim etter nær ei veke i Jeriko. Me sit alle saman attende med gode og sterke opplevingar etter dagar med store kontrastar, seier Anna Gjesdal, Maritha Tønjum Skjerdal, Tor Sælthun og Helge Evensen Bjørkum.

Flaut med boss og lort

– Etter ein fin og heit busstur søndag morgon, tok me turen til byen Nablus. Gamlebyen var fylt med butikkar av alle slag. I butikkane var høner og sauer, daude som levande, blanda med brukthandlarar, slaktarar og andre kjøpmenn. Det flaut av boss og lort, og det tyrkiske badet me besøkte vart ei varierande oppleving. Dei hygieniske tilhøva kan ein trygt sei at skilde seg frå den norske standarden. Me var alle ganske einige om at ein kanskje bør ta med representantar frå SIMAS på neste venskapstur.

På kvelden reiste me tilbake mot Jeriko for å besøke garden til Abu Sultan. Men før me kom så langt måtte me gjennom eit checkpoint der israelske soldatar med store maskingevær sjekka passa til alle som skulle forbi. Men forbi kom me, og garden til Sultan var imponerande. Sauer, geiter, ender og høner var berre noko av dyra dei hadde i tillegg til grønsaksproduksjon. Med tre koner og ei rekke born vart me imponerte over den store gjestfriheita dei synte ved å ta imot 26 sogningar på kaffibesøk og omsyning.

Deler byen i to

Måndagen gjekk turen til Abu Dis. Der såg me den store muren som deler byen i to. Det var ei sterk oppleving å høyra Issa Arikat fortelje historia om bror sin som fekk kreft i ein alder av 25 år. Han var uheldig og budde på feil side av byen, slik at han ikkje kunne nytte seg av sjukehuset som låg mindre enn to kilometer unna. I staden måtte han reise til sjukehus i Jordan, og med grensekryssing og checkpoints var ikkje det berre enkelt.

Issa var på sjukehuset med bror sin den siste tida han levde, og på grunn av grensekontrollen kunne han ikkje reise heim på besøk. I mellomtida hadde han fått ein son heime, men for Issa var det viktigare å støtte bror sin den siste tida. Han fekk difor ikkje helse på son sin for fyrste gong før han var to månadar gamal. Dette var ei trist og rørande historie som verkeleg fekk oss til å innsjå kor komplisert eit liv i Palestina kan vere.

Vidare for turen til Betlehem. Der såg me blant anna fødselskyrkja og fekk gått gjennom ei typisk Palestinsk handlegate. Betlehem stod for oss fram som ein mykje ryddigare og reinare by, og var utelukkande ei hyggjeleg oppleving. Særskild stas var det å få kjøpe julekrybber frå staden der Jesus var fødd.

På vegen heim til Jeriko reiste me også innom byen Hebron. Her var nesten 400 butikkar stengd av Israelarane, og 500 Israelarar hadde okkupert mange av husa til den opprinnelege befolkninga i byen. Dei fortalde oss om korleis Israelarane oppførte seg mot den opprinnelege befolkninga. I gatene var det sett opp presenningar som tak, fordi Israelarane som bur i dei øvste etasjane kastar boset ned på seljarane på gata. Me forstod fyrst ikkje korleis 500 Israelarar kunne handtera over ein halv million Palestinarar, som det faktisk bur i byen, på denne måten. Men med forstod det raskt når dei hadde over 3000 soldatar som beskytta dei.

Skulebesøk

Tysdagen gjekk med på Terra Santa School i Jeriko. På grunn av streik kunne me ikkje besøka den offentlege skulen i byen, og ein kristen privatskule som Terra Santa vart då eit godt alternativ. Me framførte ein kort presentasjon av Norge og Lærdal, og fekk deretter omvising og snakka med mange av elevane på skulen. Særskild stas var det å få vera med på fotballkamp, Lærdal-Jeriko. Men me må dessverre meddela at Jeriko vant, overlegent!

Onsdagen var det tid for heimreise, og etter nesten tre timar tryggleikskontroll på Ben Gurion airport i Tel Aviv, tok me turen via Wien og til Oslo. I bussen på vegen heim var det tid for refleksjonar, og me var einige om at me hadde hatt ein flott og lærerik tur. Me opplevde store kontrastar, og hadde både gode og skremmande opplevingar.

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – gatelangs i den heilage byen

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr 6

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – Grenser

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr 5

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – Knafeh og knaing

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr 4

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Mari – alt dette vil eg gje deg

19/11/2012 · arrangement og informasjon

Reisebrev nr. 3

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Kort møte – Mari si side

04/11/2012 · arrangement og informasjon

Lenkje til Mari sitt andre reisebrev : Veitevandring i Jeriko

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Reisebrev frå Jeriko

03/11/2012 · arrangement og informasjon

I skrivande stund runda klokka 10:40 i Jeriko og halve gruppa er på sykkeltur i byen. Gradestokken syner 26+, og eit bad i Daudehavet seinare i dag kan gjera godt for ein kvar.

Torsdag klokka 06:00 for 26 spente deltakarar frå Lærdal med kursen mot Gardermoen. Austrian Airlines tok oss trygt fram til flyplassen i Tel Aviv med ei mellomlanding i Wien, ein flytur som tok oss 10 timar inkludert ei lita pause i Austerrikets hovudstad. Truleg såg me fredelege ut alle saman, og passkontrollen kom me gjennom utan større problem. Me tok buss frå Tel Aviv, over grensa til Palestina og var i Jeriko rundt klokka 03:00 fredag lokal tid.
Tel Aviv vert rekna av FN som hovudstaden i Israel, det er der dei fleste land har ambassadane sine og det er det finansielle samfunnet i Israel.
Me fekk oss nokre få, men velfortente, timar svevn på hotellet før me om fredagsmorgonen vart ynskt velkommen av den nye ordføraren deira i hotellets lobby. Derifrå tok velkomstkomiteen i Jeriko oss med til Rådhuset, der me fekk helsa på avtroppande ordførar og mange andre kjende Jerikovener. Der vart me varta opp med bakst og frukt, medan me hadde ein svært lærerik og interessant dialog med innbyggjarane her om korleis det er å bu i eit okkupert land, og kva utfordringar dette skapar. Det er ingen tvil om at me som bur i Noreg må vere takknemlege for å bu i eit fritt land – det er nemleg inga sjølvfølgje.

Lasse og Anna fekk saman med kontaktpersonen vår i Jeriko kommune ferda programmet for turen. På lista står blant anna å bada i Daudehavet, tur til “Mountain og Temptation”, bybesøk i Hebron og Betlehem. Ungdomane skal også delta på møte i barnas kommunestyre og besøka ein skule saman med lærarane som er med på turen. Dette er noko me alle ser fram til, og som tek venskapsarbeidet på nye nivå. Aldri før har det vore så mange ungdomar med til Jeriko.

Mange hugsar kanskje Queen, som var ein del av delegasjonen frå Jeriko til Lærdal i 2011? Ho er 14 år gamal og går i niande klasse. Foreldra hennar inviterte heile delegasjonen på heimebesøk, der me vart servert juice, bakst, te og mykje frukt. For oss ungdomane kom det som ei lita overrasking kva standard dei hadde på husa sine her nede, og ikkje minst kor mykje gjestfridom dei synte. Huset hadde to stover vegg i vegg, og var møblert nesten utelukkande for å få plass til flest mogeleg gjester. Å ta imot 26 lærdøler på strak arm var ikkje noko problem. Me skulle gjerne sett den Lærdølen som tok imot 26 gjester utan å blunka…?

Delegasjonen er altså trygt framkomne til Jeriko. Anna og Lasse har (sjølvsagt) full oversikt over kven, kva, kor og når og tek godt hand om oss alle. Me gledar oss stort til kva dei neste dagane vil bringe.

Fortsettelse følger…

For Vennskap Jeriko-Lærdal

Maritha, Anna, Tor og Helge

 

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Jeriko 2012 – meldingar på verdsveven

03/11/2012 · arrangement og informasjon

Mari – si side “Kort møte”:

http://kortmote.wordpress.com/2012/11/02/welcome-welcome/

→ Ingen kommentararMerkelappar:

Jeriko 2012

01/11/2012 · arrangement og informasjon

04.11.12

Frå Freistingsfjellet – der Jesus i følge Bibelen sat i 40 dagar og 40 netter. Matt.4:1-11
Det arabiske namnet er Qarantal
Foto Mari

03.11.12
Anna og Maritha ved Dødehavet
Foto Helge
SNL om Dødehavet

Hishams palass
foto Mari
Wikipedia om Hishams palass

 

01.11.12 kl 13.30

Gardermoen – ungdomane er reiseklare!

01.11.12 kl 06.00

Bussen til Gardermoen forlet Rådhuset 06.00 – reisebrev, lenkjer og bilete vert lagd ut etterkvart som det vert sendt heimatt! Resten av reisefylgjet kjem på bussen oppover dalen!

 

 

 

→ Ingen kommentararMerkelappar: