Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries from November 2014

Jeriko-kveld og årsmøte

November 27th, 2014 · No Comments · arrangement og informasjon

Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket

Rådhuset 29. november
Årsmøte i Vennskap Jeriko-Lærdal kl. 17.30
Jeriko-kveld med bilete og forteljingar frå Jeriko2014 kl.18.30
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka.
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Drøfting av arbeidsplan for 2015
6. Innkomne forslag
7. Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd og […]

[Read more →]

Tags: