Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries from November 2013

Rekneskap og årsmelding 2013

November 21st, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

I innkallinga til årsmøtet vart det skrive at desse skulle leggast ut på verdsvevsida til laget før årsmøtet.
20131121 Rekneskap 2013. Dagbok
20131121 Rekneskap 2013. Samandrag
20131121 Rekneskap 2013. Diverse
20131121 besøk Rekneskap 2013. Vennskap Jeriko – Lærdal.
20131121 Årsmeldinga 2013
 

[Read more →]

Tags:

Årsmøte tysdag 26.november kl 19.00

November 16th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Medlemmer og andre interesserte
er hjarteleg velkomne
til årsmøtet i Vennskap Jeriko – Lærdal
på møterommet på rådhuset tysdag 26. november kl. 19.00
Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Val av møteleiar, referent og to til å skriva under møteboka
3.Årsmelding
4.Rekneskap
5.Drøfting av arbeidsplan for 2014 (inkl. planar for ein ny tur til Jeriko)
6.Innkomne forslag
7.Medlemskontingent
8. Val av styre, leiar, valnemnd […]

[Read more →]

Tags:

Lærdal kafe på Al-Quds University campus

November 15th, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Studentkafeen fleire har vore innom på Al-Quds universitetet i Aust-Jerusalem har endra namn.
No er den driven av Issa.
Artikkelen og bileta til Jamal Musa : Issa – Laerdal at Palestine

[Read more →]

Tags: