Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Entries from July 2013

Biletheftet – Under same himmel

July 22nd, 2013 · No Comments · arrangement og informasjon

Den offisielle venskapsavtalen mellom Jeriko og Lærdal vart underskriven i Kvammegården 20.juni 1998.
Vennskap Jeriko-Lærdal markerer 15-års jubileet med eit bilethefte.
Biletheftet har naturlegvis arabisk og nynorsk tekst og har eit bittelite utval av bilete frå starten med reisa til formannskapet i 1987. Bileta er knytt saman i ulike tema.
Biletheftet er for sal i erikobui, prisen er 100 kroner.
Jerikobui – […]

[Read more →]

Tags: