Vennskap Jeriko-Lærdal

Vennskap Jeriko-Lærdal header image 1

Ein songtekst vi tek med oss, så vi kan utfylle musikarane våre!

September 27th, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

Nøringen
Eg ser deg, eg ser deg,
men eg kan ikkje koma te deg.
Eg ser deg, eg ser deg,
men eg kan ikkje koma te deg.
Men hadde eg aora og baoten va god,
og fjortan te styra og saukjan te ro,
dao skulle eg koma te deg, ja te deg, ja te deg.
Dao skulle eg koma te deg,
eg veit no […]

[Read more →]

Tags:

Lyden av Jerusalem

September 27th, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

– er tittelen på korrespondentbrevet frå Sidsel Wold – denne veka.
Om 17 dagar høyrer vi lyden av Jerusalem med viktige heilagdomar  for 3 av dei store verdsreligionane våre.

[Read more →]

Tags:

Jubileumsfeiringa nærmar seg!

September 27th, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

Musikarane frå Vennskap Jeriko-Lærdal deltek på det offisielle programmet 10.10.2010 med fyrverkeri 10 pm, og nyttar Kids Club til øving.
Vennskap Jeriko-Lærdal har sitt eige arrangement i Lærdal Park 11.10.2010

[Read more →]

Tags:

Vennskap Nord Sør feirar 20 år den 11.10.2010

September 27th, 2010 · No Comments · arrangement og informasjon

Vi håpar det let seg gjere med direkte overført helsing via Skype frå arrangementet i Lærdal Park i Jeriko til jubileumsfesten til Vennskap Nord – Sør i Oslo.
Dersom det vert vanskeleg å finne eit høveleg nett i Lærdal Park, vert det gjort eit opptak og sendt frå hotellet!
– ei lenkje til ein relativt ny artikkel om sommarturen […]

[Read more →]

Tags: